Kiedy do wartości celnej doliczamy opłaty licencyjne ? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kiedy do wartości celnej doliczamy opłaty licencyjne ?

Opłata musi być warunkiem sprzedaży Trzecia przesłanka mówi, ze opłata powinna być doliczona do wartości celnej, jeżeli wniesienie tych opłat było warunkiem sprzedaży towaru. Co kryje się pod pojęciem „warunek”? Pojęcie warunku w znaczeniu potocznym, wyjaśnił NSA w wyroku z 19 października 2000 r. (V SA 31/00; niepublikowany) jako synonim koniecznej, wymaganej przesłanki, nie zaś techniczno-prawnym (zdarzenie przyszłe i niepewne, od którego uzależnia się powstanie skutków czynności prawnej). NSA stwierdził, że organ celny powinien udowodnić istnienie warunku sprzedaży, zaś niedopuszczalne jest samo domniemanie istnienia takiego warunku (wyrok z 6 października 1998 r., V SA 75/98; niepublikowany). ... [...]
12/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość