Znajdź artykuł

Kapelani w służbie

Minister Finansów podpisał rozporządzenia wprowadzające nowe stanowiska dziekana i kapelana w Służbie Celnej. To co wydawało się niemożliwe stało się faktem. Minister finansów podpisał rozporządzenia : - zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych oraz szczegółowego trybu nadawania im stopni (Dz. U. Nr 205 poz 1483), - zmieniające rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego, (Dz. U. Nr 205 poz 1485). [...]
11/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość