Znajdź artykuł

Kanadyjski Generalny System Preferencji Taryfowych

Canada`s General Preferential Tariff

Preferencje celne dla krajów rozwijających się są jednym z podstawowych dylematów gospodarczych ostatnich 40 lat. Przełomowym  wydarzeniem dla preferencji była Pierwsza Konferencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w Genewie w 1964 roku, na której to zalecono przyznanie nieodwzajemnionych preferencji celnych krajom rozwijającym się. Jednakże system, w którym preferencje celne przyznawane są tylko krajom rozwijającym się  z pominięciem krajów rozwiniętych ewidentnie narusza Artykuł I GATT/WTO (Klauzulę Najwyższego Uprzywilejowania). Aby pogodzić uchwalony przez UNCTAD system GSP oraz Klauzulę Największego Uprzywilejowania rozwiązaniem okazał się waiver, czyli szczególne odstępstwo od zasad wyznaczonych przez GATT/WTO pozwalające na odstępstwo strony od określonego obowiązku wynikające z postanowień Układu Ogólnego, z uwagi na wystąpienie szczególnych okoliczności nieprzewidzianych w samym Układzie. Waiver został uchwalony 25 czerwca 1971 roku początkowo na okres 10-cio letni [1]. [1] Tomasz Bartoszewski; Cło w międzynarodowych stosunkach gospodarczych; Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim 2006; s. 89-92 [...]
6/2015 str. 226

Kup aby przeczytać całość