Znajdź artykuł

Kamienie milowe współpracy celnej w Unii Europejskiej

Obecnie funkcjonująca służba celna w UE pełni nie tylko ważną rolę w obsługiwaniu przedsiębiorców zajmujących się handlem międzynarodowym, zapewniając płynność unijnego handlu. Oprócz tego jest ważnym ogniwem w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca celna państw członkowskich UE. W artykule zostały prześledzone najważniejsze wydarzenia – kamienie milowe, które zdecydowały o kształcie obecnej służby celnej, a także o charakterze współpracy między służbami celnymi państw członkowskich UE. Oprócz traktatów unijnych, zostały przedstawione również konwencje, dzięki którym zmiany w służbie celnej a także jej informatyzacja były możliwe. [...]
10/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość