Jugosławia- Nowe regulacje w obrocie towarowym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Jugosławia- Nowe regulacje w obrocie towarowym

Niedawno weszła w życie znowelizowana ustawa o handlu zagranicznym. Wprowadza ona obowiązek rejestracji firm zajmujących się obrotem z zagranicą. Każdy rejestrujący się podmiot gospodarczy musi wnieść opłatę rzędu 2 tys. USD. Określono również kontyngenty kwotowe i ilościowe na towary eksportowane i importowane. Firmy sprzedające bądź kupujące towary za granicą mogą korzystać z obniżonych stawek i opłat celnych. Pojedynczy importer może otrzymać maksymalnie 10% całości kontyngentu w ujęciu ilościowym lub wartościowym.[...]
11/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość