Johann Wolfgang von Goethe – celnikiem – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Johann Wolfgang von Goethe – celnikiem

2 strony – 9 151 znaki Goethe wielkim poetą był. O tym wiedzą wszyscy. Nie każdy jednak wie, że Goethe był również celnikiem, urzędnikiem administracji skarbowej, w końcu również ministrem finansów. O ile twórczość literacka genialnego poety została doskonale zbadana i opisana, o tyle o innych aspektach jego działalności nie było jak dotąd wiadomo zbyt wiele. Poniekąd przełomem w tym zakresie jest książka Alfonsa i Jutty Pausch, Goethe im Finanzdienst . [...]
11/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość