Znajdź artykuł

Jeszcze raz o solidarności dłużników celnych

5 stron – 21600 znaki W numerach 7/2007 i 8/2007 MPCiP ukazał się dwuczęściowy artykuł K. Piecha pt „Prawnoprocesowe problemy solidarnej odpowiedzialności za dług celny”. Opracowanie to zawiera wiele cennych ustaleń dotyczących istoty solidarności dłużników oraz zastosowania tej konstrukcji na gruncie prawa celnego. Niemniej jednak przedstawiony w tej pracy opis sytuacji prawnej dłużników solidarnych wymaga znaczącego uzupełnienia. [...]
10/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość