Jeszcze raz o kolizji w prawie celnym – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Jeszcze raz o kolizji w prawie celnym

W MPCIP Nr 9/06 i 12/06 poruszono problem kolizji wspólnotowego prawa celnego z Konstytucją Rzeczypospolitej. Mimo rangi tego problemu ma on bardziej charakter teoretyczny niż praktyczny.Trzeba bowiem pamiętać,że w Rzeczypospolitej Polskiej jedynie Trybunał Konstytucyjny uprawniony jest do rozstrzygania o zgodności z Konstytucją aktów normatywnych. (5 stron – 14 433 znaki) Najlepiej zasada ta została wyrażona w wyroku Pełnego Składu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31.01. 2000 r. P 4/99. Stwierdzono tam, że w żadnym wypadku podstawą do odmowy zastosowania przez sąd przepisów ustawowych nie może być zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji. To podstawowe twierdzenie Trybunału Konstytucyjnego wskazuje przede wszystkim , że bezpośredniość stosowania Konstytucji nie oznacza kompetencji do kontroli konstytucyjności obowiązującego prawodawstwa przez sądy i inne organy powołane do stosowania prawa. Tryb tej kontroli został bowiem wyraźnie i jednoznacznie ukształtowany przez samą Konstytucję. Przepis art. 188 Konstytucji zastrzega bowiem orzekanie w tych sprawach do wyłącznej kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. [...]
3/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość