Jedynie ocena zgodności z prawem – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Jedynie ocena zgodności z prawem

Decyzję wydaną na podstawie art. 138 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kpa oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dn. 28.12.1989 r. Prawo celne, Prezes GUC po rozpatrzeniu odwołania A. R. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Dyrektora Urzędu Celnego umarzającą postępowanie w sprawie udzielenia promesy na bezcłowy przywóz z zagranicy samochodu osobowego. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ odwoławczy stwierdził, że zgodnie z orzecznictwem NSA nie jest dopuszczalne orzekanie o zwolnieniu od cła towaru, który nie został wprowadzony na polski obszar celny i zgłoszony do odprawy. W ustawie - Prawo celne z dn. 28.12.1989 r, brak jest instytucji przyrzeczenia - promesy, że towar zostanie zwolniony od cła.[...]
12/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość