Jednolite stosowanie prawa celnego w Unii Europejskiej w świetle polityki celnej GATT – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Jednolite stosowanie prawa celnego w Unii Europejskiej w świetle polityki celnej GATT

Uniform application of customs law in the European Union

Oprócz kategoryzacji przesyłek, Wytyczne przewidują także kilka innych zasad, których powinny być stosowane przez nowoczesne administracje celne w odniesieniu do natychmiastowego zwalniania towarów i innych procesów celnych i granicznych. Obejmują one obszary opisane poniżej.[...]
4/2015 str. 135

Kup aby przeczytać całość