Jeżeli wyda nowy przepis – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Jeżeli wyda nowy przepis

Dotyczy: przydział procentowy w ogólnej produkcji mleka; uchwalenie nowej regulacji z mocą wsteczną na miejsce regulacji uznanej przez ETS za dyskryminującą; reguła bezpieczeństwa prawnego oraz reguła zakazu wstecznego działania prawa; wykonywanie rozporządzeń wspólnotowych. [...]
6/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość