Znajdź artykuł

Jaka procedura?

Przedsiębiorstwo planuje sprzedaż towaru finalnego do kraju grupy CEFTA, przy czym surowy materiał ma zostać przesłany do Unii Europejskiej celem dokonania obróbki (nasza firma pokrywa koszty tej czynności). Następnym krokiem będzie bezpośrednie dostarczenie towaru finalnego do odbiorcy, w jednym z krajów grupy CEFTA. Moje pytanie polega na tym, w jakiej procedurze zgłosić towar do odprawy celnej i co powinna zawierać faktura w przypadku, gdy odbiorca towaru płaci nam za gotowy wyrób? [...]
7/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość