Znajdź artykuł

Jak zostać zarejestrowanym wysyłającym

GP radzi Jak zostać zarejestrowanym wysyłającym Zarejestrowany wysyłający to podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych do miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w ramach firmy. Jakie wymogi muszą spełnić wnioskujący podatnicy Podmiot, który chce zostać zarejestrowanym wysyłającym, musi być podatnikiem VAT, jego działalnością muszą kierować osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu[...]
1/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość