Znajdź artykuł

Jak zaklasyfikować wkrętaki? Lokalny podatek od napojów alkoholowych

Jak zaklasyfikować wkrętaki? Pozycja 8204 Nomenklatury Scalonej obejmuje elementy systemu uchwytów czworokątnych do wkręcania i klucze dynamometryczne ale nie obejmuje oddzielnie przywożonych końcówek do wkręcania stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedlwości. ... Lokalny podatek od napojów alkoholowych Podatek nałożony na odpłatne dostarczanie w ramach działalności restauracyjnej napojów alkoholowych do ich bezpośredniego spożycia w miejscu, winien być uznany za podatek od świadczenia usług odnoszący się do wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, niemający charakteru podatku obrotowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 drugi akapit dyrektywy 92/12/EWG - orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości. ... 1 strona - 2400 znaków[...]
4/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość