Jak to robią w USA i Niemczech? – Kontrola towarów strategicznych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Jak to robią w USA i Niemczech? – Kontrola towarów strategicznych

Każdy, kto zajmował się kontrolą obrotu towarami podwójnego zastosowania przekonał się, że w warunkach odprawy celnej często niewystarczające okazują się nawet zasady poprawnie przeprowadzonej analizy ryzyka. Doświadczenia polskie oraz innych członków UE i NATO wskazują, że najskuteczniejsze metody nadzorowania eksportu, wiążą się z działaniami prewencyjnymi podejmowanymi przed faktycznym dokonaniem wywozu. Wśród nich ważna pozostaje szeroko rozumiana działalność intelektualna, wykorzystująca, obok informacji wywiadowczych, osiągnięcia różnych dziedzin nauki, co czyni z rzetelnej kontroli wywozu prawdziwie interdyscyplinarną działalność.    [...]
9/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość