Jak rozwiązywać problemy celne i graniczne w handlu ze Wschodem? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Jak rozwiązywać problemy celne i graniczne w handlu ze Wschodem?

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano w dyskusji w trakcie międzynarodowej konferencji „Eksport Wschód 2003”, która niedawno odbyła się w Warszawie z inicjatywy Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich. Izba została utworzona w 1992 r. i aktualnie zrzesza 392 członków reprezentujących polskie i litewskie podmioty gospodarcze. Izba, będąc organizacją samorządu gospodarczego, organizuje szkolenia, seminaria, misje handlowe i wystawy w krajach wschodnich, prowadzi działalność informacyjną i badania marketingowe, udziela pomocy prawnej. Współpracuje z izbami gospodarczymi krajów wschodnich oraz organizacjami samorządu gospodarczego Norwegii i 6 państw Unii Europejskiej.  [...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość