Jak podatnik może potwierdzić dokonanie WDT? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Jak podatnik może potwierdzić dokonanie WDT?

How can the taxpayer confirm the Intra-Community supply of goods?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest ich wywozem z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego UE. W myśl art. 41 ust. 3 ww. ustawy transakcja taka podlega opodatkowaniu stawką 0% VAT. Ma to miejsce po łącznym spełnieniu trzech warunków:[...]
3/2020 str. 113

Kup aby przeczytać całość