Jak można uprościć procedury zgłoszenia celnego ? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Jak można uprościć procedury zgłoszenia celnego ?

W jednym z poprzednich numerów omówione zostały uproszczenia przewidziane we Wspólnej Procedurze Tranzytowej. Zgodnie z treścią aktualnie obowiązującego Prawa celnego wykorzystanie ich jest, niestety, niemożliwe, lecz 8 listopada 1966 roku uchwalono wreszcie ustawę - Kodeks celny, która 1 lipca 1977 roku zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 1989 roku - Prawo celne.[...]
4/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość