Znajdź artykuł

Jak czytać Kodeks celny. Agencja celna i główny zobowiązany

Jednostką redakcyjną tekstu prawnego, tworzącego akt prawny, jest zdanie w sensie gramatycznym, które tylko wyjątkowo ma postać rozwiniętej normy postępowania. Wydawane przez organy prawodawcze ustawy, rozporządzenia czy zarządzenia zazwyczaj nie formułują norm postępowania, a więc wypowiedzi wyznaczających określonym adresatom normy postępowania, czy obowiązek określonego zachowania się w danych okolicznościach. Najczęściej bywa tak, że na podstawie kilku przepisów , czasem umieszczonych w zupełnie różnych aktach prawnych, można odtworzyć jakąś obowiązującą normę prawną. Bywa też odwrotnie, w jednym przepisie zawarte są elementy potrzebne do odtworzenia wielu obowiązujących w danym systemie norm. Interpretacja przepisów, zwana wykładnią, to operacja myślowa, w toku której odtwarza się znaczenie przepisów ogłoszonych w akcie prawnym, jako wypowiedzi jednoznacznych z pewnym zespołem norm postępowania, rozumianych w jakiś jeden, dostatecznie określony sposób. [...]
5/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość