Istota powstania długu celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Istota powstania długu celnego

W rozumieniu Kodeksu cywilnego zobowiązanie jest stosunkiem prawnym, na mocy którego wierzyciel może żądać od dłużnika czynienia czegoś lub zaniechania, a dłużnik ma obowiązek żądaniu temu zadośćuczynić. Uprawnienie wierzyciela - to wierzytelność, obowiązek dłużnika - to dług. Wierzytelność i dług to dwie strony tego samego stosunku prawnego (zobowiązania), zależnie od tego, czy rozpatrujemy go ze strony uprawnionej, czy zobowiązanej. [...]
11/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość