Inwestycje zagraniczne – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Inwestycje zagraniczne

Inwestycje zagraniczne, mimo iż stanowią obecnie tylko niewielką część światowych przepływów kapitałowych (ok. 150-200 mld USD rocznie), zaczynają stopniowo coraz bardziej nabierać wartości. Świadczy o tym fakt, iż ich dynamika wzrostu kilkakrotnie przewyższa przyrost światowych obrotów towarowych i wynosi ok. 25-30% rocznie. Dokonywane są on przede wszystkim przez korporacje międzynarodowe, których według szacunków jest na świecie przynajmniej 35 tys. (kontrolują one prawie 200 tys. zagranicznych filii). Najwięcej inwestycji jest dokonywanych przez kraje rozwinięte m.in. takie jak : USA - 50 mld USD, Japonia - 12 mld USD, RFN -17 mld USD (dane z 1993 roku ). [...]
9/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość