Znajdź artykuł

INTRASTAT – system statystyki handlu towarami między państwami-członkami Unii Europejskiej

Niniejszy artykuł na temat systemu INTRASTAT dotyczyć będzie podstaw prawnych tego systemu. W następnym będą przekazane informacje odnośnie podstawowego zakresu merytorycznego systemu INTRASTAT, w tym zawartość deklaracji INTRASTAT, zakres podmiotów zobowiązanych do składania deklaracji INTRASTAT, specyficzne rozwiązania stosowane w systemie INTRASTAT oraz inne dodatkowe elementy tego systemu. Jedną z konsekwencji utworzenia Jednolitego Rynku Europejskiego w 1992 r. było zniesienie granic zarówno w sensie fizycznym, jak i celnym pomiędzy państwami członkowskimi. Od tej daty władze celne nie są już odpowiedzialne za rejestrowanie i dokumentowanie handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Urzędy statystyczne, które do momentu powstania Jednolitego Rynku korzystały z dokumentów celnych jako źródła danych, musiały z własnej inicjatywny utworzyć system zbierania danych statystycznych o obrotach pomiędzy państwami członkowskimi UE. System ten otrzymał nazwę INTRASTAT.Oznacza to, że w państwach członkowskich Unii Europejskiej funkcjonują dwa systemy statystyki międzynarodowego handlu towarami: [...]
3/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość