Znajdź artykuł

Interpretacja przepisów podatkowych budzących wątpliwości

5 stron – 17500 znaków Sąd Najwyższy w wyroku z 22.10.1992 r., sygn. III ARN 50/921 wskazał, że „fundamentalną zasadą prawa podatkowego w demokratycznym państwie prawnym jest to, że zakres przedmiotu opodatkowania musi być precyzyjnie określony w ustawie podatkowej, a interpretacja jej przepisów nie może być rozszerzająca.”2 Mimo iż teza SN zdaje się mieć charakter prawdy dość oczywistej, wyznaczającej wzorzec wykładni prawa podatkowego, praktyka interpretacji i stosowania przepisów niejasnych czy ... [...]
12/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość