Znajdź artykuł

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez przedstawiciela pośredniego

An individual interpretation of the Tax Chamber in Warsaw on the tax on goods and services on the right to input tax deduction by indirect representative

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Warszawie w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez przedstawiciela pośredniego   Pismo z dnia 11 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/45121040/154/KT (bez tytułu). www.mofnet.gov.pl Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2015 r. (data wpływu 18 grudnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 1 marca 2016 r. (data wpływu 3 marca 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 25 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług * jest prawidłowe w zakresie rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów (pytanie nr 1); * jest nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z tym importem (pytanie nr 2).[...]
12/2016 str. 482

Kup aby przeczytać całość