Integracja europejska w sferze celnej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Integracja europejska w sferze celnej

Integracja systemów celnych Polski i Unii Europejskiej to zadanie ogromne, zwłaszcza biorąc pod uwagę ilość aktów prawnych jakie wymagają dostosowania oraz istotne różnice w stosowanej praktyce i dostępnej infrastrukturze technicznej. Zobowiązanie jakie Polska przyjęła w tej sferze w Układzie Europejskim ustanawiającym stworzenie między RP a WE i ich państwami członkowskimi są sformułowane dość lakonicznie. Artykuł 69 Układu, mówiący o zbliżaniu przepisów prawnych, w pierwszej kolejności wymienia prawo celne. Artykuł 91 natomiast, mówi o współpracy obu stron, w szczególności poprzez wymianę informacji, seminaria i staże, rozbudowę infrastruktury przejść granicznych, wprowadzenie jednolitego dokumentu administracyjnego (SAD), integrację systemów tranzytu celnego i uproszczenie szeregu formalności związanych z kontrolą celną.[...]

Kup aby przeczytać całość

Promocja!