Inspekcja Celna (Omówienie podstaw prawnych działania Inspekcji Celnej) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Inspekcja Celna (Omówienie podstaw prawnych działania Inspekcji Celnej)

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dziennik Ustaw nr 71, poz. 449). Ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca 1997 r., tj. 7 dni wcześniej niż została opublikowana. [...]
10/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość