Znajdź artykuł

Innovation Intermediary Services for Customs Administrations and Firms: The case of the Pan-European Network of Customs Practitioners

Innowacyjne usługi pośrednictwa dla administracji celnych i firm: ogólnoeuropejska sieć praktyków celnych

Customs administrations are on the frontline to protect societies against criminal acts in cross-border trade and logistics. These agencies benefit from technologies and solutions developed by firms in the security sector, assisting them in their daily tasks of detecting illicit trade and illegal cargo, including narcotics, weapons, and counterfeit goods. Due to the vast amount of cross-border transactions – just alone in the European Union there are over 500 declarations submitted per minute  (European Commission, n.d.-b)- only a small percentage of all shipments can be physically inspected. Customs relies on modern technologies including container scanners, radiation detection devices, and risk management software, among many others. Unfortunately, many gaps exist today in technical performances of such solutions, particularly when it comes to “too many false-positives and too many false-negatives”.   W niniejszym artykule przeanalizowano usługi świadczone przez firmę zarządzającą – innowacyjnego pośrednika mającego określić usługi które mogą wspierać procesy innowacyjne swoich klientów. W tym celu autorzy przeprowadzili analizę przypadku opartą na nazwie „Pan-Europejska Sieć Praktyków Celnych” (PEN-CP). Ta sieć pośrednictwa została stworzona w ramach europejskiego programu Horyzont 2020, którego celem jest połączenie sieci Europejskich Administracji Celnych z różnymi przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi po to by wspólnie opracować i opisać bardziej dokładne, szybsze i / lub tańsze technologie bezpieczeństwa celnego. Autorzy przeprowadzili badanie które identyfikuje praktyczne usługi świadczone przez PEN-CP. Usługi te zostały również sklasyfikowane zgodnie z rolami i funkcjami konstruowanymi w literaturze przez często cytowanych autorów. Analiza pokazuje, że usługi świadczone przez firmę mogą pomóc klientom w udoskonaleniu procesu innowacji w ich działalności.  [...]
2/2019 str. 64

Kup aby przeczytać całość