Znajdź artykuł

Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu

6 stron – 26 900 znaki Do końca 2007 r. na podstawie przepisów przejściowych ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej UVAT) do robót budowlanych i remontów związanych z infrastrukturą towarzyszącą obiektom budownictwa mieszkaniowego należało stosować stawkę VAT 7%. Od początku 2008 r. infrastruktura taka nie korzysta już z preferencji. Dotychczasowe rozwiązania stwarzały trudności w ich stosowaniu. Nowe regulacje także budzą wątpliwości w praktyce i mogą stać się źródłem sporów z organami podatkowymi. [...]
5/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość