Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Dnia 1 października br. weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku informowania urzędów skarbowych o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Rodzaje powiązań nie zostały wymienione wprost. Aby ustalić, czy dana firma pozostaje ze swoim kontrahentem w związku pociągającym za sobą obowiązek informowania urzędu skarbowego, należy odwołać się do art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. ( CIT ). [...]
1/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość