Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi

Art. 11 ust. 4 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do którego odnoszą się przepisy rozporządzenia nakładającego obowiązek składania informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi, mówi o powiązaniach, którym przysługują ulgi w podatku dochodowym. [...]
2/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość