Znajdź artykuł

Informacja w sprawie składania skarg do Komisji Europejskiej na istnienie przeszkód handlowych w międzynarodowym obrocie towarowym

Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiającym procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu (Dz. Urz. WE L 349 z 31.12.1994 z późn. zm.), istnieje możliwość wniesienia do Komisji Europejskiej skargi na istnienie przeszkód w handlu międzynarodowym. Skarga wymaga formy pisemnej. Skarga taka może być złożona w imieniu: [...]
2/2009 str. 0

Kup aby przeczytać całość