Informacja o przygotowaniach do wprowadzenia nowego Zgeneralizowanego Systemu Preferencji – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Informacja o przygotowaniach do wprowadzenia nowego Zgeneralizowanego Systemu Preferencji

... Zmiany w procedurach celnych niezbędne do właściwego wdrożenia i kontroli stosowania preferencji przez podmioty gospodarcze:                W celu lepszego rozdzielenia obowiązków pomiędzy podmioty gospodarcze i organy państwowe oraz ochrony zasadnych interesów, Komisja preferowałaby system oparty na następujących składowych:-     nadawanie statusu produktu pochodzącego przez samych eksporterów, podlegających uprzedniej rejestracji przez organy kraju eksportującego na podstawie wcześniej ustalonych wspólnych standardów, ... [...]
7/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość