Informacja o działalności Centralnego Inspektoratu Standaryzacji – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Informacja o działalności Centralnego Inspektoratu Standaryzacji

Centralny Inspektorat Standaryzacji funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą (Dz. U. Nr 124, poz. 584). Centralny Inspektorat Standaryzacji może używać skrótu nazwy w brzmieniu "CIS", a w stosunkach z zagranicą może posługiwać się angielskim odpowiednikiem nazwy w brzmieniu: "AGRICULTURAL AND FOOD QUALITY INSPECTION" zgodnie z § 1 ust. 2 Statutu Centralnego Inspektoratu Standaryzacji stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 stycznia 1997 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Inspektoratowi Standaryzacji (M.P. Nr 3, poz. 16). CIS jest państwową jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i posiada osobowość prawną.[...]
10/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość