Znajdź artykuł

Informacja niewiążąca w prawie celnym

... Przedmiot informacji stanowić musi stosowanie przepisów prawa celnego. W niemieckiej nauce prawa trudne okazało się określenie, co należy rozumieć po pojęciem „prawa celnego”. I tak np. Hoffacker przyjęła szerokie rozumienie tego terminu i wychodząc poza ramy zakreślone przez art. 1 wkc i (w oparciu o treść art. 58 ust. 2 wkc) zaliczyła w zakres ww. pojęcia obok przepisów Kodeksu, Rozporządzenia wykonawczego, także regulacje związane z zakazami i ograniczeniami.   [...]
6/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość