Informacja na temat pakietu regulacji taryfowych w 2003 roku – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Informacja na temat pakietu regulacji taryfowych w 2003 roku

Taryfa celna, będąc urzędowym systematycznym wykazem nazw towarów podlegających cleniu wraz z właściwymi im stawkami celnymi, określa także ogólne reguły dotyczące sposobu, warunków i zakresu stosowania tych stawek celnych oraz reguły interpretacji polskiej nomenklatury scalonej (PCN). Taryfa celna wyraża politykę państwa w zakresie handlu zagranicznego, będąc równocześnie podporządkowaną polityce gospodarczej oraz zawartym umowom i konwencjom. Regulacje taryfowe wchodzące w życie z początkiem 2003 roku można scharakteryzować w sposób następujący:Taryfa celna ...[...]
1/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość