Znajdź artykuł

Informacja dla podmiotów importujących produkty z Izraela

Informacja dla podmiotów importujących produkty z Izraela Zgodnie z Zawiadomieniem Komisji Europejskiej, skierowanym do importerów produktów z Izraela, opublikowanym w Dz. U. C 232 z dnia 03.08.2012 r., Służba Celna przypomina przedsiębiorcom, którzy zamierzają przedstawić dowody pochodzenia w celu uzyskania preferencyjnego traktowania towarów pochodzących z Izraela, że dowody te muszą zawierać kod pocztowy i nazwę miasta, wsi lub strefy przemysłowej, gdzie miała miejsce produkcja nadająca status pochodzenia oraz, że preferencyjnym traktowaniem nie zostaną objęte produkty, w odniesieniu do których dowód pochodzenia wskazuje, że produkcja nadająca status pochodzenia odbywała się w miejscu znajdującym się na terytoriach będących pod administracją izraelską od czerwca 1967 r [...]
8/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość