Incoterms 2000 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Incoterms 2000

Międzynarodowa Izba Handlowa w Paryżu, podtrzymując dotychczasową tradycję, proponuje nam po 10 latach stosowania Incoterms 1990, nową wersję Międzynarodowych reguł wykładni terminów handlowych. Incoterms 2000 są wynikiem analiz zmian w handlu międzynarodowym ostatniego dziesięciolecia. Cechą charakterystyczną nowych Incoterms jest dążenie do postawienia kropki nad “i”, tam gdzie to było niedopowiedziane lub stwierdzone niezbyt ostro. Nie jest to już jednak tak radykalna zmiana jaka nastąpiła w 1990 roku, obecne warunki dostaw zachowują zarówno logikę Incoterms 1990, jak też symbole i nazwy warunków, zmiany nastąpiły w treści poszczególnych warunków. 8 stron - 27741 znaki [...]
1/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość