Importowane surowce do eksportowanych towarów – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Importowane surowce do eksportowanych towarów

Spółka w S. zwróciła się do Urzędu Celnego w M. o zwrot cła od surowców przywiezionych z zagranicy: prętów stalowych zużytych do wyrobu wyeksportowanych podków. Dyrektor Urzędu Celnego w M. uwzglednił wniosek S. w ten sposób, że zwrócił spółce cło, ale pomniejszone o tę część importowanej stali, która stanowiła odpady przy wyrobie podków (20% sprowadzonych z zagranicy prętów). Powołując się na art. 80 ust. 1 Prawa celnego, spółka odwołała się do Prezesa GUC, żądając zwrotu cła od pozostałej części importowanej stali, tj. 20% stanowiących odpady przy produkcji wyeksportowanych podków. Cytowany art. 80 ust. 1 Prawa celnego stanowi, że należności celne pobrane od towarów przywiezionych z zagranicy w postaci surowców, materiałów, półfabrykatów, lub elementów kooperacyjnych zużytych przy wyrobie towarów wywiezionych w obrocie towarowym z zagranicą, zwraca się producentowi tych towarów w terminie 30 dni od dnia wywozu.[...]
4/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość