Import usług: Faktury otrzymane z opóźnieniem a odliczenie VAT – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Import usług: Faktury otrzymane z opóźnieniem a odliczenie VAT

Import of services: Invoices received late and VAT deduction

W konsekwencji spełnienia warunków, dotyczących możliwości odliczenia podatku naliczonego po upływie 3 miesięcy, od miesiąca w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, podatnik nie traci prawa do odliczenia podatku, ale realizuje je w deklaracji składanej "na bieżąco".[...]
7/2021 str. 220

Kup aby przeczytać całość