Znajdź artykuł

Import części zamiennych do napraw gwarancyjnych

Jeżeli rachunki z wykazaną kwotą VAT, dotyczące zwrotu kosztów dostawy części zamiennych, dokumentują osobną czynność, należy zapłacić wynikający z nich podatek. Jeśli jednak są to tylko wewnętrzne rozliczenia kontrahentów, VAT być nie powinno, bo w grę wchodziłoby wówczas dwukrotne opodatkowanie tego samego obrotu, orzekł Sąd Najwyższy. [...]
9/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość