Holandia – projekt konsolidacji służb celnych i skarbowych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Holandia – projekt konsolidacji służb celnych i skarbowych

W latach dziewięćdziesiątych kierownictwo holenderskiej administracji fiskalnej uświadomiło sobie, że struktura organizacyjna tej administracji nie do końca odpowiada wyzwaniom postawionym nowemu tysiącleciu. Istniejące, dotychczasowe anachroniczne struktury administracji podatkowej nie były w stanie nadążyć za rozwojem technicznym, a w szczególności informatycznym. Oznaczało to iż po prostu nie są w stanie przetwarzać dużej ilości informacji, które stanowią główną bazę danych dla administracji o takim charakterze. Taka sytuacja stwarzała bardzo podatny grunt do nadużyć ze strony przedsiębiorców. Niedociągnięcia technologiczne były szczególnie widoczne w strukturach zarówno celnych, jak i podatkowych. W związku z tym, iż Kadra Kierownicza Holenderskiej Administracji Fiskalnej dążąc do zwiększania efektywności pracy swoich służb, stworzyła koncepcję, która połączyłaby pracę służb o charakterze fiskalnym; w tym przypadku służb celnych i podatkowych. Oprócz połączenia pracy obu służb postanowiono również stworzyć jednolite przepisy w tym zakresie.    [...]
2/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość