Znajdź artykuł

Historia taryf celnych w Polsce – do rozbiorów Polski

Taryfa celna jest to usystematyzowany według pewnych zasad spis towarów z podaniem stawek celnych stosowanych do tych towarów. Spis towarów w taryfie celnej nosi nazwę nomenklatury celnej. Importer lub funkcjonariusz celny pragnąc znaleźć stawkę celną na dany towar musi wskazać kod odpowiedniej pozycji taryfy celnej. Obok nomenklatury figurują stawki celne oraz jednostki, od których dane stawki są wyznaczane, czyli tzw. podstawa wymiaru cła. Istnieją dwa sposoby usystematyzowania towarów, tj. układu nomenklatury w taryfach celnych: alfabetycznie i rzeczowo. W Polsce pierwszymi spisanymi źródłami prawa celnego są taryfy celne komory celnej biskupstwa płockiego, komory celnej ... [...]
11/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość