Znajdź artykuł

Historia pewnej weryfikacji, czyli jak Urząd Celny w A. realizuje rządowy program „Państwo przyjazne przedsiębiorczości”

Dzień 1 1)Agencja celna składa zgłoszenie celne wraz z wymaganymi dokumentami (faktura, świadectwo pochodzenia itd.). 2)Przeprowadzona zostaje rewizja celna, w czasie której pobrane zostały próbki towarów. 3)Agent celny zgłasza się po odbiór dokumentów celnych lecz zamiast nich otrzymuje informację, iż dokumenty nie zostaną wydane, gdyż na polecenie kierownictwa przeprowadzona zostanie weryfikacja zgłoszenia, głównie ceny podanej w fakturze zagranicznego dostawcy. [...]
8/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość