Znajdź artykuł

Harmonizacja niepreferencyjnych reguł pochodzenia w ramach porozumienia w sprawie reguł pochodzenia

W latach 1986-1993 ponad 100 krajów uczestniczyło w negocjacjach Rundy Urugwajskiej. Działania podjęte w wyniku tych wielostronnych negocjacji handlowych miały na celu doprowadzenie do dalszej liberalizacji i ekspansji handlu światowego oraz wzmocnienia roli GATT. Wynikiem ich było podpisane w Marakeszu Porozumienie Ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO) oraz związane z nim Wielostronne Porozumienia Handlowe zawarte w załącznikach 1, 2 i 3 stanowiące integralną jego część. Jednym z nich jest Porozumienie w sprawie reguł pochodzenia wymienione w wykazie załączników 1A . [...]
9/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość