Gwarancje we wspólnej procedurze tranzytowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Gwarancje we wspólnej procedurze tranzytowej

Procedura tranzytu może być realizowana w ramach Wspólnej procedury Tranzytowej (WPT), która umożliwia przewóz towarów o statusie wspólnotowym i niewspólnotowym pod dozorem celnym z określonego miejsca znajdującego się na terytorium jednego kraju będącego Stroną Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej dnia 20 maja 1987 r. oraz Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD), sporządzonej dnia 28 kwietnia 1987 r. do określonego miejsca znajdującego się na terytorium innego kraju będącego Stroną tych Konwencji. [...]
5/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość