Gwarancje stosowane dla wspólnej procedury tranzytowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Gwarancje stosowane dla wspólnej procedury tranzytowej

W poprzednim numerze “Monitorze Prawa Celnego” opisaliśmy gwarancje ryczałtowe, jako jeden z rodzajów gwarancji stosowanych dla przewozów towarów we wspólnej procedurze tranzytowej. Jak już wspomnieliśmy poprzednio, z gwarancji ryczałtowych podmioty nie korzystają zbyt często. Mają zresztą do wyboru inne rodzaje gwarancji - przede wszystkim gwarancje generalne oraz gwarancje pojedyncze i zabezpieczenia gotówkowe. [...]
3/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość