Gwarancja ryczałtowa – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Gwarancja ryczałtowa

Od 1 lipca 1996r. Polska, wraz z Czechami, Słowacją i Węgrami, przystąpiła do Konwencji z dnia 20 maja 1987r. o wspólnej procedurze tranzytowej. Stronami tej Konwencji są ponadto kraje Wspólnoty Europejskiej i EFTA. Jedną z podstawowych zasad wspólnej procedury tranzytowej jest stosowanie jednego dokumentu tranzytowego - różnego, w zależności od rodzaju środka transportu, i ważnego od miejsca rozpoczęcia przewozu w jednym kraju, do miejsca jego zakończenia w drugim kraju. Ponadto przewóz towarów transportem drogowym wymaga uzyskania i złożenia w urzędzie celnym wyjścia dokumentu stwierdzającego posiadanie gwarancji, albo też złożenia zabezpieczenia gotówkowego. [...]
2/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość