Graniczna kontrola fitosanitarna – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Graniczna kontrola fitosanitarna

Obowiązujące akty prawne: 1/ Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dziennik Ustaw nr 90, poz.446). 2/ Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 lutego 1996 r. w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych (Dziennik Ustaw Nr. 15, poz. 81).[...]
6/1996 str. 173-06-1996

Kup aby przeczytać całość