Granice subsydiarności krajowego prawa celnego na przykładzie przepisów art. 63a ustawy z dnia 19 marca 2004R. Prawo Celne cz II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Granice subsydiarności krajowego prawa celnego na przykładzie przepisów art. 63a ustawy z dnia 19 marca 2004R. Prawo Celne cz II

Z wykładnią postanowień art. 63a ustawy –Prawo celne wiąże się jeszcze jeden problem, a mianowicie ustalania tytułu Unii do tzw. tradycyjnych środków własnych. Wyrażany jest bowiem pogląd, zgodnie z którym uchylenie przez organ odwoławczy decyzji organu pierwszej instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, stanowi podstawę do „odpisania” ustalonej już należności z tego tytułu z rachunku tradycyjnych środków własnych prowadzonego na rzecz Komisji Europejskiej (TOR). [...]
5/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość