Granica Państwowa – różne aspekty jej ochrony i współpracy organów do tego powołanych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Granica Państwowa – różne aspekty jej ochrony i współpracy organów do tego powołanych

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, na tle sytuacji polityczno-gospodarczej Europy, Polska znalazła się pomiędzy rozwiniętą gospodarczo i uprzemysłowioną częścią zachodnią tego kontynentu, opartą na dobrze rozwiniętych systemach rządów demokratycznych, a ubogą Europą wschodnią i Azją, należącą do krajów słabo rozwijających się, opartych na różnych systemach rządów. Takie usytuowanie naszego kraju powodowało i powoduje, że był on i jest postrzegany przez cudzoziemców jako kraj tranzytowy, między ubogą Europą wschodnią, a bogatą zachodnią. Na bazie przemian polityczno-gospodarczych w naszym kraju, Polska stała się krajem dynamicznie rozwijającym się. [...]
8/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość